Author Archives: Huyền Trang

Phát âm tiếng anh nâng cao – Unit 15: Tiền tố và dấu nhấn từ (2)

A – Với những từ có tiền tố, dấu trọng âm được đánh trên chính tiền tố đó. Trong từ điển CALD, hầu hết những từ này đều có dấu trọng âm chính ở trên tiền tố; trong 1 vài trường hợp, dấu trọng âm phụ nằm ở trên từ gốc. subway /ˈsʌbweɪ/                           superpower /ˈsuːpə,paʊə(r)/ […]